Search
μέγεθος κειμένου

Σπουδές και Φοιτητική Ζωή

Κριτήρια εισδοχής

 

 

 

 

 

Τι χρειάζεστε για να κάνετε εγγραφή

Γενικότερο κριτήριο εισδοχής στο Πανεπιστήμιο είναι το απολυτήριο εξατάξιας σχολής μέσης εκπαίδευσης, με γενικό βαθμό 75% (ή 15/20) ή άλλο ισοδύναμο προσόν. Επιπρόσθετα προσόντα μπορούν να βοηθήσουν το φοιτητή να κερδίσει επιπλέον πιστωτικές μονάδες/credits (π.χ. ένα G.C.E. A’ level αντιστοιχεί με 6 μονάδες/credits).

Για συγκεκριμένους κλάδους με αυξημένες απαιτήσεις, ο γενικός βαθμός που απαιτείται μπορεί να είναι ψηλότερος (π.χ. Νομική 17/20). Σε κάποιους άλλους κλάδους, με πρακτική κατεύθυνση (π.χ. Αρχιτεκτονική, Μουσική), τα κριτήρια εισδοχής λαμβάνουν υπόψη συμπληρωματικά στοιχεία (π.χ. συνέντευξη/ακρόαση/αξιολόγηση πορτοφολίου).

Πώς αντιμετωπίζονται τυχόν αδυναμίες/κενά

Χαμηλός Γενικός
Σε περίπτωση που ο αιτητής έχει χαμηλότερο από τον απαιτούμενο γενικό, μπορεί να γίνει δεκτός στην κατηγορία Ειδικής Εισδοχής (Special Admission), με τον όρο ότι θα πάρει λιγότερα από τον κανονικό αριθμό/φόρτο μαθημάτων στο πρώτο τετράμηνο (semester) σπουδών και θα κατορθώσει στη διάρκεια του χρόνου αυτού να εξασφαλίσει ικανοποιητικούς βαθμούς, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί του Πανεπιστημίου Λευκωσίας - οπότε και θα μετατραπεί σε φοιτητή κανονικής φοίτησης (Regular Admission).

Αδύνατα Αγγλικά
Πολλοί φοιτητές που προέρχονται κυρίως από Ελληνόφωνα Λύκεια ανησυχούν για τη χρήση της αγγλικής γλώσσας στα μαθήματα. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι ανυπέρβλητο, αφού στα δύο πρώτα χρόνια μπορούν να πάρουν όσα μαθήματα επιθυμούν στα ελληνικά. Ακόμα, όμως και για όσους επιλέξουν αγγλόφωνα τμήματα, το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της αγγλικής. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακάθονται σε μια διαγνωστική εξέταση (English Placement Test), παρόμοια σε δομή με το TOEFL, η οποία δείχνει σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκονται. Αν τα αγγλικά ενός φοιτητή είναι καλά (τουλάχιστον αντίστοιχα με 500 TOEFL) τότε παίρνει κανονικό «φόρτο μαθημάτων», δηλαδή 5 μαθήματα το τετράμηνο/semester. Αν το επίπεδο του είναι κάπως χαμηλότερο, τότε παίρνει 3-4 μαθήματα και στη θέση των μαθημάτων που αφαιρούνται προστίθενται ώρες ενισχυμένων αγγλικών. Τα μαθήματα που αφαιρούνται, μπορεί να τα πάρει, αν επιθυμεί, σε καλοκαιρινές τάξεις (Ιούνιο-Ιούλιο), οπότε δεν αναγκάζεται να παρατείνει τη γενική διάρκεια σπουδών. (Ουσιαστικά η μόνη επίπτωση είναι ότι μειώνεται η περίοδος των καλοκαιρινών διακοπών από τέσσερις σε δύο μήνες).

Σημειώνουμε, επίσης, ότι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει δωρεάν προκαταρκτικά μαθήματα αγγλικών για 4 βδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων, ακριβώς για να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τα αγγλικά τους.

Χρειάζονται τα Μαθηματικά;

Πολλοί νέοι φοβούνται επίσης τα Μαθηματικά και δεν θέλουν να διαλέξουν κλάδο που να τα περιέχει ως μάθημα. Πόσο σημαντικά είναι όμως τα μαθηματικά; Καταρχήν σε πολλούς κλάδους, τα Μαθηματικά δεν είναι υποχρεωτικά. Ακόμη όμως και σε όσους είναι αναγκαία (π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές), ο φοιτητής μπορεί να τα επιλέξει στο δεύτερο χρόνο σπουδών. Έτσι τον πρώτο χρόνο, οι αδύνατοι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν με την Άλγεβρα, που είναι σχετικά πιο εύκολο μάθημα και που τους προετοιμάζει καλύτερα για το μάθημα των Μαθηματικών του δεύτερου χρόνου.

Για όσους θέλουν να αποφύγουν εντελώς τα Μαθηματικά, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, επιλέγοντας τον κλάδο των Επικοινωνιών, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα βασικά μαθήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση), μαζί με τα βασικά μαθήματα των ΜΜΕ, οπότε αποφεύγει τα Μαθηματικά. Εάν ο φοιτητής θέλει να ακολουθήσει τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αλλά να μην παρακολουθήσει πολλά Μαθηματικά, τότε μπορεί να επιλέξει την ειδίκευση Management Information Systems (Διοικητικά Συστήματα Πληροφορικής).

Αλλάζοντας κατεύθυνση (σε σχέση με τις επιλογές του λυκείου)

Πολλοί φοιτητές διερωτώνται αν μπορούν να ακολουθήσουν κάποιο κλάδο στο Πανεπιστήμιο, με μαθήματα/κατευθύνσεις διαφορετικές από εκείνες που ακολούθησαν στο λύκειο. Η απάντηση είναι θετική. Βεβαίως και μπορούν, γιατί το Πανεπιστήμιο αποτελεί μια καινούργια αρχή.

Ο συνδυασμός που έχει ακολουθήσει ένας μαθητής στο Λύκειο δεν καθορίζει την επιλογή συγκεκριμένου κλάδου σπουδών. Σε αυτό συντείνει και το γεγονός ότι όλα τα εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος φοιτητής ξεκινά από την αρχή, χωρίς να έχει προηγουμένως γνώσεις στα θέματα αυτά.

Τι κάνετε εάν δεν είστε βέβαιοι για τον κλάδο σπουδών που θα ακολουθήσετε;

Πολλές φορές ένας φοιτητής αμφιταλαντεύεται μεταξύ δυο ή και περισσότερων κλάδων και δεν είναι βέβαιος ποιον να διαλέξει. Το σύστημα που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, επιτρέπει στους φοιτητές να συνδυάσουν στα πρώτα 1-2 τετράμηνα τα κύρια μαθήματα των διαφόρων κλάδων που τους ενδιαφέρουν, έτσι ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να πάρουν μια ιδέα από διάφορες ειδικότητες, προτού καταλήξουν στην τελική τους επιλογή. Όταν τελικά ξεκαθαρίσουν την επιθυμητή τελική κατεύθυνση που θα πάρουν, τα υπόλοιπα μαθήματα που επέλεξαν (από τις άλλες κατευθύνσεις) δεν πάνε χαμένα, αλλά συνυπολογίζοντα ως μαθήματα επιλογής του τελικού κλάδου σπουδών.

Γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα : 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό)
E-mail: unic.greece@gmail.com

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Γραφείο Γεν. Αντιπροσώπευσης Ελλάδας

 
By accessing and using this page you agree to the Terms of Service and Privacy Policy