Search
μέγεθος κειμένου

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεύθυνση Ξενοδοχείων

Εισαγωγή

Το πτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (hospitality) καθορίζει και παρέχει στο σπουδαστή θεμελιώδη και ευρεία κατανόηση της βιομηχανίας φιλοξενίας. Η μελέτη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εξασφαλίζει ότι ο σπουδαστής αποκτά την απαιτούμενη επίγνωση στα ζητήματα της ποικιλομορφίας και της αλληλοσύνδεσης όλων των πτυχών στη βιομηχανία φιλοξενίας. Επίσης οι σπουδαστές τελειοποιούν τη θεωρητική τους κατάρτιση, με πρακτική άσκηση σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές μονάδες στη Κύπρο και στο εξωτερικό προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβουν μια εξειδικευμένη θέση στη βιομηχανία φιλοξενίας.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας διαθέτουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων καθώς και γνώση διοικητικών εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο σπουδαστής μπορεί να εργαστεί σε Ξενοδοχεία και Hotel Resorts σε διοικητικά τμήματα, όπως πωλήσεις στο τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου, marketing, διοίκηση προσωπικού, διοίκηση οροφοκομίας (housekeeping) και σε επισιτιστικά τμήματα προγραμματίζοντας αγορές, προσφορές, την τροφοδοσία και οργανώνοντας τη λειτουργία εστιατορίου και μπαρ. Έχει τη δυνατότητα ανέξέλιξης στη θέση του γενικού διευθυντή σε ξενοδοχειακή ή επισιτιστική μονάδα, όπως επίσης μπορεί να σταδιοδρομήσει σε Θεματικά Πάρκα, Κρουαζιερόπλοια, Casino, Συνεδριακούς Χώρους ή ακόμη στη δημιουργία προσωπικής επιχείρησης στον τομέα του Τουρισμού, της Διαμονής, της Μαζικής Εστίασης, Εστιατορίου ή Catering.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει κίνητρα στους φοιτητές για καλλιέργεια του πνεύματος και να τους βοηθήσει να υλοποιήσουν, και να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους και επιδιώξεις, προκειμένου να αναλάβουν ενεργούς και υπεύθυνους ρόλους σε έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί η διεθνής συνεργασία και η ανταγωνιστικότητα.

Η διδασκαλία εντός του πλαισίου του προγράμματος, η εφαρμογή των γνώσεων, μέσω εργαστηριακών ασκήσεων και η περαιτέρω εκπαίδευση στους κόλπους της βιομηχανίας που προσφέρει το πρόγραμμα, διασφαλίζουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους φοιτητές.

Ο συνδυασμός και η ποικιλία των μαθημάτων που προσφέρονται στο Πτυχίο (Bachelor Degree), διακρίνονται για το υψηλό επίπεδό τους και καθιστούν δυνατή την ομαλή μετάβαση από τον ρόλο του φοιτητή στον ρόλο του επαγγελματία.

Στόχοι

Οι φοιτητές του προγράμματος αναμένεται:

 1. Να αναπτύξουν κριτική σκέψη για την επίλυση προβλημάτων στο χώρο της βιομηχανίας.
 2. Να χρησιμοποιούν ακαδημαϊκές μεθόδους διδασκαλίας και έρευνας.
 3. Να εξοικειωθούν με τα ψηφιακά προγράμματα και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.
 4. Να αποκτήσουν την ικανότητα εργασίας στο σημερινό πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
 5. Να ενεργούν αποτελεσματικά μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις.
 6. Να αναγνωρίζουν τον ρόλο των διαθεματικών συσχετίσεων στη βιομηχανία.
 7. Να εξοικειωθούν και να αξιοποιούν τα εκπαιδευτικά μέσα και εργαλεία.
 8. Να αναγνωρίζουν τα λειτουργικά πεδία ενός οργανισμού και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.
 9. Να κατανοούν τις επιμέρους λειτουργίες των επιχειρηματικών οργανισμών.
 10. Να κατανοούν τη σημασία των νέων τεχνολογιών και τις επιδράσεις τους στο χώρο της βιομηχανίας.
 11. Να κατανοούν το ρόλο και τη σημασία της πρακτικής άσκησης στο βιομηχανικό χώρο.
 12. Να συνειδητοποιούν τις οικολογικές συνέπειες της βιομηχανίας στο περιβάλλον.
 13. Να αντιλαμβάνονται τη σημασία της πνευματικής ανάπτυξης και της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (MBA) ή σε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο προσφέρεται από αναγνωρισμένα ιδρύματα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Διάρκεια Σπουδών

Τέσσερα (4) έτη για την απόκτηση Πτυχίου (Bachelor Degree).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Credits
ECTS
Credits
Major Requirements
HOSP-100 Introduction to Hospitality Management
3
6
HOSP-105 Food Science
3
6
HOSP-110 Food and Beverage Management
3
6
HOSP-111 A Food Production & Service Operations
3
6
HOSP-210 A Bar Management
3
6
HOSP-211 Restaurant Operations Management
3
6
HOSP-235 Housekeeping and Maintenance Mgt
3
6
HOSP-245 Front Office Management
3
6
HOSP-310 Hospitality Information Systems
3
6
HOSP-320 Food and Beverage Control
3
6
HOSP-350 Food Service Layout and Design
3
6
THOM-201 Internship I
3
6
THOM-310 Cultural Geography
3
6
THOM-410 Service Quality Management
3
6
THOM-475 Senior Year Seminar
3
6
 
45
90
Major Electives Credits
BADM-475 Strategy and Business Policy
3
6
THOM-200 Food Services in Special Events
3
6
THOM-235 Environmental Mgt for Tourism & Hospit
3
6
THOM-240 Managing Special Events
3
6
THOM-300 Conferences and Exhibitions
3
6
THOM-301 Internship II
3
6
THOM-361 Nutrition
3
6
THOM-375 Casino Management
3
6
THOM-420 Tourism and Hospitality Law
3
6
THOM-430 International Hotel Management
3
6
THOM-455 Special Topics
3
6
THOM-490 Intercultural Communication
3
6
THOM-497 Career Planning and Advancement
3
6
TOUR-470 Tourism and Transport
3
6
 
15-21
30-42
Business Support Requirements
12-18
24-36
Foreign Language Requirements
24-36
12-24
Language Expression Requirements
9-15
18-30
Computer/MIS Requirements
6-9
12-18
Mathematics Requirements
6-12
12-24
Humanities and Social Sciences
6-12
12-24
Total Credits
120
240
   
ECTS: European Credit Transfer System

Γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα : 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό)
E-mail: unic.greece@gmail.com

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Γραφείο Γεν. Αντιπροσώπευσης Ελλάδας

 
By accessing and using this page you agree to the Terms of Service and Privacy Policy