Search
μέγεθος κειμένου

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Σχολή Επιστημών Αγωγής

Φιλοσοφία

Η Σχολή Επιστημών Αγωγής φιλοδοξεί να προσφέρει επιστημονική γνώση και άρτια επαγγελματική κατάρτιση, με εκσυγχρονισμένα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της σημερινής και της αυριανής κοινωνίας.

Η προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών γίνεται μέσω αποτελεσματικής ακαδημαϊκής διδασκαλίας και ουσιαστικής έρευνας. Η έρευνα, το πιο ζωτικό κύτταρο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, αποτελεί βασική παράμετρο του προγράμματος σπουδών. Στους πτυχιούχους παρέχονται όλα τα εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν άρτια επιστημονική κατάρτιση για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα τεχνολογίας και παιδαγωγικής επιστήμης γενικότερα, αποτελούν βασική μέριμνα του προγράμματος, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η προώθηση των κοινωνικών αξιών στην εκπαίδευση, με βάση τις νέες κοινωνικοπολιτισμικές αντιλήψεις. Όλα τα πιο πάνω επιτελούνται μέσα σ’ ένα πνεύμα πλουραλισμού και ανθρωπιστικής παιδείας.

Εγγύηση για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων αποτελεί η υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστημίου, τα πρωτοποριακά προγράμματα, το εξειδικευμένο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό και η σωστή λειτουργία των θεσμοθετημένων ακαδημαϊκών οργάνων.

Οι ολοένα και περισσότεροι φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αγωγής, εκπαιδεύονται ως αυριανοί «πολίτες του κόσμου», με το όραμα της ευρωπαϊκής προοπτικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε τομείς που τους ενδιαφέρουν. Ενδεικτικά, διατηρούνται συνεργασίες με τον Τραπεζικό και Λογιστικό τομέα, με τις Βιομηχανίες, τον Τουρισμό, το Εμπόριο, καθώς και με τον τομέα εφαρμογής Υψηλής Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Μάρκετινγκ.

Η καθηγητική ομάδα αποτελείται από έμπειρα και προσοντούχα στελέχη με γνώση της κυπριακής και διεθνoύς πραγματικότητας και βιομηχανίας και με πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας σε επιφανή πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

Στους φοιτητές προσφέρεται ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, που τους προετοιμάζει για άμεση εργοδότηση σε μεγάλους κυπριακούς και ξένους οργανισμούς, στον ιδιωτικό και στον κρατικό τομέα ή για συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι με ολοκληρωμένη παιδεία, γνώσεις, ικανότητες, κριτικό τρόπο σκέψης και επιχειρηματική συμπεριφορά, ξεχωρίζουν και διαπρέπουν και οι δικοί μας απόφοιτοι το επιβεβαιώνουν.

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση

Στη Σχολή Επιστημών Αγωγής προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα:

  • 4ετές πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
  • 4ετές πρόγραμμα Προδημοτικής Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγών
  • 4ετές πρόγραμμα Μουσικών Σπουδών
  • 4ετές πρόγραμμα Χορού

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής επιπέδου Master με τρεις κατευθύνσεις:

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
  • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας
  • Ειδική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες Αγωγής Διδακτορικού επιπέδου με δυο κατευθύνσεις:

  • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση
  • Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας

Σταδιοδρομία

Οι σπουδές στους παραπάνω τομείς προσφέρουν λαμπρές ευκαιρίες για ευχάριστη και αποδοτική εκπαίδευση-κατάρτιση. Με βάση πρόσφατη έρευνα σε παγκύπρια κλίμακα, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγάλη αγορά εργασίας για
ειδικευμένα άτομα που θα ασχοληθούν με τη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών.

Γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα : 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό)
E-mail: unic.greece@gmail.com

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Γραφείο Γεν. Αντιπροσώπευσης Ελλάδας

 
By accessing and using this page you agree to the Terms of Service and Privacy Policy