Search
μέγεθος κειμένου

Σχολή Επιστημών

Φαρμακευτική

Δηλώσεις Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Εισαγωγής στη Φαρμακευτική Σχολή,
για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 (ημερομηνίες: 9 Ιουλίου και 3 Σεπτεμβρίου)

(αφορά σε όσους δεν καλύπτουν τα κριτήρια απ' ευθείας εισαγωγής)

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ

Ο στόχος του προγράμματος Φαρμακευτικής είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές επιστημονικά και επαγγελματικά ώστε να καταστούν απόλυτα ικανοί στην επιστήμη και τον τομέα των φαρμάκων. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εξειδικευμένο ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο διαθέτει πλούσια ερευνητική δραστηριότητα και διδακτική εμπειρία. Το πρόγραμμα σπουδών είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα και απαιτήσεις και είναι δομημένο κατά τρόπο, ώστε να παρέχει στον απόφοιτο το σύγχρονο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις ικανότητες ώστε να τον καταστήσει τον απόλυτο ειδικό στον τομέα των φαρμάκων.

Η απόκτηση του τίτλου σπουδών στη Φαρμακευτική επιτυγχάνεται μετά από πενταετή φοίτηση στο πανεπιστήμιο, στην οποία περιλαμβάνεται κι ένας χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης (Preregistration Training Year) στην πρακτική της φαρμακευτικής. Ο χρόνος της πρακτικής άσκησης είναι άνευ πληρωμής διδάκτρων και απαιτείται η περάτωσή του προκειμένου να μπορέσει ο υποψήφιος να αιτηθεί την εγγραφή του ως επαγγελματίας φαρμακοποιός στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής. Η επαγγελματική άδεια μεταφέρεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας

Η σειρά των μαθημάτων αποσκοπεί στο να παρασχεθούν οι σχετικές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει κάποιος να γίνει σωστός φαρμακοποιός, να μπορεί να κατανοεί τις διάφορες λειτουργίες του σώματος και να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις γνώσεις του στη θεραπεία των ασθενών. Τέλος, ο σπουδαστής μαθαίνει για το ρόλο του Φαρμακοποιού στη βιομηχανία φαρμάκων και αναπτύσσει διαπροσωπικές δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην ανταλλαγή γνώσεων / πληροφοριών και η ομαδική εργασία μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η φοίτηση είναι πενταετής (συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης διάρκειας του ενός έτους) και η έναρξη γίνεται είτε το Χειμερινό (αρχές Οκτωβρίου) είτε το Εαρινό εξάμηνο (αρχές Φεβρουαρίου).

Το ένα έτος πρακτικής άσκησης προσφέρεται άνευ διδάκτρων.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι σπουδαστές θα μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα τόσο στον ιδιωτικό (Φαρμακείο) όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης, θα μπορούν να εργαστούν σε διάφορες φαρμακευτικές βιομηχανίες, στην έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων, στις ρυθμιστικές αρχές καθώς και στη βιομηχανία καλλυντικών. Δυνατότητα απασχόλησης προσφέρεται επίσης και στον ακαδημαϊκό τομέα, σαν λέκτορες ή ερευνητές στον τομέα της φαρμακευτικής επιστήμης.

ΓΛΩΣΣΑ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, με φυσική παρουσία στη Λευκωσία και αφορά σε περιορισμένο αριθμό υποψηφίων και για το λόγο αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Για να κάνετε online αίτηση εγγραφής κάνετε κλικ εδώ

Εργαστήρια

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διαθέτει σύγχρονα, άνετα και ασφαλή εργαστήρια αποκλειστικά για τις ανάγκες της Φαρμακευτικής, τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όργανα και μηχανήματα, καθώς και με το μοναδικό στο είδος του εικονικό φαρμακείο. Αναλυτικά, υπάρχουν τα εξής εργαστήρια:

- Βιολογίας
- Φαρμακολογίας
- Ανατομίας/Φυσιολογίας
- Χημείας
- Φαρμακευτικής Χημείας και Φαρμακογνωσίας
- Φαρμακευτικής Τεχνολογίας και Ανάλυσης Φαρμάκων
- Εικονικό Φαρμακείο

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της επιλογής τους.

Κριτήρια Εισδοχής

Το πρόγραμμα δέχεται φοιτητές το Φθινοπωρινό και το Εαρινό εξάμηνο. Αιτήσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα εξετάζονται μόνο από τους υποψηφίους που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισόδου, όπως περιγράφεται παρακάτω:

• 17/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και 17/20 σε Χημεία και Βιολογία (μαθήματα επιλογής) ή ισοδύναμους βαθμούς
Ή

• 17/20 Απολυτήριο Λυκείου και το επίπεδο "GCE A Level" 'στη Χημεία και τη Βιολογία με βαθμό Β

Ή

• Επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους υποψηφίους με τουλάχιστον 15/20 στο Απολυτήριο Λυκείου και τουλάχιστον 15/20 στη Χημεία και τη Βιολογία ή ισοδύναμους βαθμούς.

 

                 

 

Δηλώσεις Συμμετοχής στις Κατατακτήριες Εξετάσεις Εισαγωγής στη Φαρμακευτική Σχολή,
για το Χειμερινό Εξάμηνο 2018 (ημερομηνίες: 9 Ιουλίου και 3 Σεπτεμβρίου)

(αφορά σε όσους δεν καλύπτουν τα κριτήρια απ' ευθείας εισαγωγής)

 

Γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα : 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό)
E-mail: unic.greece@gmail.com

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Γραφείο Γεν. Αντιπροσώπευσης Ελλάδας

 
By accessing and using this page you agree to the Terms of Service and Privacy Policy