Search
μέγεθος κειμένου

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές και κοινωνικοπολιτιστικές αλλαγές, σε συνδυασμό με το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δημιουργούν καινούργιες προκλήσεις, αλλά και καινούργιες ευκαιρίες. Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται ως η εποχή της γνώσης, της πληροφορικής, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας. Με αυτά τα δεδομένα, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις.

 

 

Η Φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Στο σύγχρονο κόσμο, τόσο τον επιχειρηματικό, όσο και την ευρύτερη κοινωνία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων επηρεάζει ουσιαστικά τον τρόπο ζωής, τις αντιλήψεις και την καθημερινότητά μας.

Η κύρια διαφόρα του MBAN (Master in Business Administration) σε σχέση με άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα είναι ότι το MBAN απευθύνεται σε ένα πιο ευρύ κοινό. Το MBAN απευθύνεται όχι μόνο σε απόφοιτους με Bachelor πτυχίο σε Business ή άλλο συναφή κλάδο (Management, Human Resource Management, Hotel Management, Marketing, MIS, Αccounting, Economics και Finance), αλλά και σε αποφοίτους από όλους τους άλλους επιστημονικούς κλάδους, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Το όφελος των αποφοίτων είναι ότι μέσω του MBAN μπορούν να πάρουν όλα εκείνα τα αναγκαία εφόδια για μια λαμπρή καριέρα στο χώρο εργασίας τους. Επιπρόσθετα, η τριβή των φοιτητών με τη θεωρία, αλλά και η φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της μελλοντικής τους επιτυχίας.

Σκοπός

 

Η διοίκηση σε κάθε οργανισμό απαιτεί την εφαρμογή διαφόρων πρακτικών, που διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του οργανισμού (κερδοφορία, ανάπτυξη κ.α.). Αυτές περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα: τη διαδικασία έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών, την κατανόηση των απαιτήσεων της αγοράς, τη δημιουργία και ενδυνάμωση της εικόνας της εταιρείας προς κάθε ενδιαφερόμενο, τη δημιουργία σχέσεων με τους πελάτες, το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών, κ.α. προς ουσιαστικό όφελος του οργανισμού, την πρόσληψη και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και τη χρήση νέας τεχνολογίας. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρητική προσέγγιση και την πρακτική άσκηση με έμφαση σε θέματα και τεχνικές που απαιτούνται στις επιχειρήσεις σήμερα.

 

Διοίκηση
Management

Η θεματική ενότητα του Management επικεντρώνεται στην επισκόπηση των κυριοτέρων θεωριών, εφαρμογών και πρακτικών που είναι συναφείς με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών πρακτικών και μεθόδων, τη σύνδεση των θεωρητικών μοντέλων με τις επιχειρηματικές πρακτικές, καθώς επίσης και με την παρουσίαση των εξελίξεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

Μάρκετινγκ
Marketing

Η θεματική ενότητα του Μάρκετινγκ αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της σφαίρας των επιχειρηματικών γνώσεων. Ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους θέλουν να ασχοληθούν με την έρευνα αγοράς, τις πωλήσεις, τη συμπεριφορά των καταναλωτών και βέβαια το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών και τακτικών Μάρκετινγκ και την προώθηση αγαθών και υπηρεσιών.

Διοικητική Πληροφορικών Συστημάτων
Manαgement Information Systems

Η θεματική ενότητα της Διοικητικής Πληροφορικών Συστημάτων προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις και δεξιότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στην Πληροφορική. Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση με έμφαση σε θέματα και τεχνικές που απαιτούνται στις επιχειρήσεις σήμερα.

Χρηματο-οικονομικά
Finance

Η θεματική ενότητα των Χρηματο-οικονομικών παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να αποκτήσουν λεπτομερείς γνώσεις του χρηματο- οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις καθώς επίσης και των εσωτερικών και διεθνών παραγόντων, οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων.

Μέθοδος και Ποιότητα Εκπαίδευσης

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, λαμβάνουν την απαραίτητη γνώση μέσω διαλέξεων, θεωρητικών και πρακτικών, ατομικών και ομαδικών εργασιών, σεμιναρίων, διατριβής, παρουσιάσεων, συζητήσεων, μελετών περίπτωσης, πρακτικής σε οργανισμούς, καθώς επίσης και μέσω των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών ασκήσεων. Εκτός από τον καθορισμένο χρόνο και τρόπο εκπαίδευσης οι καθηγητές βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των φοιτητών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για να παρέχουν συμβουλές, βοήθεια και καθοδήγηση.

Η ποιότητα της εκπαίδευσης προσφέρεται σε σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, με πλήρη τεχνολογική υποστήριξη από έμπειρους καθηγητές. Όλοι οι καθηγητές που διδάσκουν στο πρόγραμμα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διδακτορικού διπλώματος, με πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας σε γνωστά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Επίσης, όλοι οι καθηγητές έχουν γνώση της κυπριακής πραγματικότητας και βιομηχανίας, κάτι που βοηθά ποικιλοτρόπως τους φοιτητές.

Κατά την αποφοίτησή τους, οι φοιτητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες στις κύριες θεματικές ενότητες του κλάδου και να μπορούν να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για λήψη αποφάσεων στο εργασιακό τους περιβάλλον, να προσαρμόζονται στη δυναμική εξέλιξη του εργασιακού περιβάλλοντος, να δουλεύουν ομαδικά, να διενεργούν έρευνες και να ανανεώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους.

Σχέση της Σχολής με τη Βιομηχανία

Η φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι ότι οι αυριανοί επαγγελματίες και τα αυριανά διευθυντικά στελέχη χρειάζονται σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση, για να αντεπεξέλθουν στα δύσβατα μονοπάτια της επαγγελματικής τους ανέλιξης. Γι’ αυτό τον λόγο δίνεται μεγάλη σημασία στη συνεργασία ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό γίνεται εφικτό με τη δημιουργία του Συμβουλευτικού Συμβουλίου της Σχολής Διοίκησης (School of Business Advisory Council) και τους Σύμβουλους του MBAN (ΜΒΑ Mentors) του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που αποτελείται από επιφανή μέλη του επιχειρηματικού κόσμου, ημικρατικών και μη κυβερνητικών οργανισμών. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται απόλυτη συσχέτιση μεταξύ του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου.

Διάρκεια Σπουδών

24 μήνες για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου (ΜΒΑ).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ECTS
Credits
Foundation Courses
(students with appropriate background may be exempted)
 
 
MBAN-510 Foundations in Economics
 
MBAN-520 Foundations in Accoundting
 
MBAN-530 Foundations in Statistics and Research
 
Core Courses (52.5 ECTS)  
 
MBAN-603 Decision Making Methods and Tools
7.5
MBAN-609 Organisations and HR Management
7.5
MBAN-611 Business Economics
7.5
MBAN-612 Financial and Managerial Accounting
7.5
MBAN-622 Financial Management
7.5
MBAN-667 Strategic Marketing
7.5
MBAN-685 Corporate Strategy
7.5
   
 
Elective Courses (22.5 ECTS)
Choose 1 Specialization Option
 
 
Management Concentration  
 
MBAN-701 Organisational Behaviour
7.5
MBAN-703 Business Ethics
7.5
MBAN-705 Consultancy Process
7.5
MBAN-706 Managing Corporate Change
7.5
MBAN-707 Entrepreneurship and SME’S
7.5
MBAN-708 Supply Chain Management
7.5
Markenting Concentration  
 
MBAN-711 Relationship Marketing
7.5
MBAN-713 Consumer Behaviour
7.5
MBAN-716 Marketing of Services
7.5
MBAN-717 Corporate Social Responsibility
7.5
MBAN-718 Marketing Communications
7.5
MBAN-719 Global Marketing
7.5
   
 
Finance Concentration  
 
MBAN-721 Portofolio Analysis
7.5
MBAN-722 Financial Markets and Institutions
7.5
MBAN-723 Financial Risk Management
7.5
MBAN-724 Global Financial Strategies
7.5
MBAN-726 Working Capital Management
7.5
MBAN-728 Advanced Corporate Finance
7.5
   
 
Management Information Systems (MIS) Concentration  
 
MBAN-730 E-Business
7.5
MBAN-733 Web Design and Development
7.5
MBAN-735 Business Data Communication & Security
7.5
MBAN-737 Knowledge Management
7.5
MBAN-738 IT Project Management
7.5
MBAN-739 Business Intelligence
7.5
   
 
Agribusiness & Food Enterprise MNGT Concentration
 
MBAN-801 Agricultural Policy
7.5
MBAN-802 Agricultural Production, Costing,
Financing and Insurance
7.5
MBAN-803 Marketing of Food and
Agricultural Products
7.5
MBAN-804 Environmental Safety and
Natural Resources
7.5
MBAN-805 Economics of Food Markets
and Agricultural Products
7.5
MBAN-806 Innovation in Food and
Agricultural Enterprices
7.5
   
 
HRM Concentration
 
MBAN-741 HR & Organizational Development
7.5
MBAN-742 Managing Performance
7.5
MBAN-743 Employee Resourcing
7.5
MBAN-744 Leadership & Innovation
7.5
MBAN-746 Managing Diversity in Organizations
7.5
MBAN-747 Employee Relations
7.5
   
 
Oil, Gas & Energy Management Concentration
 
MBAN-771 Project Management
7.5
MBAN-772 Oil & Gas Economics & Accounting
7.5
MBAN-773 Health, Safety & Risk Management
7.5
MBAN-775 Oil & Gas Industry
7.5
MBAN-776 Energy Policy & Management
7.5
MBAN-777 Energy & Geopolitics
7.5
   
 
Entrepreneurship & Innovation Concentration
 
MBAN-781 Entrepreneurship & Startup Management
7.5
MBAN-782 Management of Technological Innovation
7.5
MBAN-783 Social Entrepreneurship
7.5
MBAN-784 Creativity & Innovation
7.5
MBAN-785 Managing Change
7.5
MBAN-787 Managing SMEs & Family Businesses
7.5
   
 
Real Estate Management Concentration
 
MBAN-791 Legal and Technical Aspects of
Real Estate
7.5
MBAN-792 Planning and Regulatory Aspects of
Real Estate
7.5
MBAN-793 Real Estate Appraisal
7.5
MBAN-794 Real Estate Development and
Management
7.5
MBAN-795 Real Estate Financing and Investment
7.5
MBAN-796 INternational Real Estate Management
7.5
   
 
Integration (15 ECTS)
 
MBAN-670 Operations & Quality
Management
7.5
MBAN-736A Enterprise Information Systems
7.5
OR  
 
MBAN-895 Research Methodology & Thesis
15
Total Credits
90
  ECTS: European Credit Transfer System

Γραφείο Γενικής Αντιπροσώπευσης Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα : 801 1000 709 (αστική χρέωση / μόνο από σταθερό) και 69720 89310 (από κινητό)
E-mail: unic.greece@gmail.com

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας - Γραφείο Γεν. Αντιπροσώπευσης Ελλάδας

 
By accessing and using this page you agree to the Terms of Service and Privacy Policy